TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA NADA - NAM ĐỊNH

Thiết kế, thi công & chuyển giao công nghệ (tổng thầu EPC)

Trạm xử lý nước thải nhà máy bia NaDa 

Khu vực: Thành phố Nam Định – Tỉnh Nam Định

Công suất: 800m3/ngày đêm

Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Thực phẩm Công Nghiệp Tỉnh Nam Định

Mô tả:

Sản xuất Bia đang là ngành công nghiệp phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Với nhu cầu tiêu dùng ngày một tăng cao, công suất hoạt động buộc phải tăng cường, từ đó nước thải phát sinh sẽ tỉ lệ thuận tăng theo. 

Sau khi tham khảo dây chuyền sản xuất bia tại Nhà máy Bia NaDa, đội ngũ kỹ sư tại STS Corp đã đề xuất phương án xử lý thích hợp với điều kiện hiện có tại đơn vị, đảm bảo đạt chuẩn đầu ra theo QCVN 40:2011/BTNMT. 


Bài viết trước
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU DÂN CƯ HIM LAM - HUYỆN BÌNH CHÁNH. TP.HCM
Thiết kế, thi công & chuyển giao công nghệ (tổng thầu EPC)
Bài viết sau
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN 1 & 2 - ĐỒNG NAI
Thiết kế, lắp đặt & chuyển giao công nghệ