TRẠM XỬ LÝ RÁC TẬP TRUNG HUYỆN CÔN ĐẢO

Trạm xử lý rác tập trung Huyện Côn Đảo – Tỉnh Bà rịa Vũng Tàu

Tên dự án:   Trạm xử lý rác tập trung Huyện Côn Đảo – Tỉnh Bà rịa Vũng Tàu

Công suất:     25m3/ngày đêm

Chủ đầu tư:   Ban Quản lý công trình công cộng Huyện Côn Đảo


Bài viết trước
TRẠM XỬ LÝ RÁC TẬP TRUNG SUNRISES - QUẬN 7. TP.HCM
Thi công trạm xử lý rác tại Sunrises City - Quận 7
Bài viết sau
TRẠM XỬ LÝ RÁC TẬP TRUNG BÀU CẠN
Trạm xử lý rác tập trung BÀU CẠN ĐỒNG NAI – TPHCM