Thùng rác y tế OTTO
THÙNG NHỰA LƯỚI LỌC OTTO PGB-6B
THÙNG NHỰA LƯỚI LỌC OTTO PGB-6B
PGB-6B
Hàn Quốc
THÙNG NHỰA LƯỚI LỌC OTTO PGB-25
THÙNG NHỰA LƯỚI LỌC OTTO PGB-25
PGB-25
Hàn Quốc