TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU DÂN CƯ HIM LAM - HUYỆN BÌNH CHÁNH. TP.HCM

Thiết kế, thi công & chuyển giao công nghệ (tổng thầu EPC)

Trạm xử lý nước thải sinh hoạt Khu dân cư Him Lam 

Khu vực: Huyện Bình Chánh - TP.HCM

Công suất: 800m3/ngày đêm

Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM Him Lam

Mô tả: Với tốc độ phát triển kinh tế chóng mặt như hiện nay, việc lắp đặt trạm xử lý nước thải tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố là điều cần thiết. Nắm bắt được nhu cầu đó, STS Corp đã phối hợp với Công ty TNHH TM Him Lam khảo sát và tìm hiểu nồng độ nước thải tại khu vực, từ đó đưa ra phương án xử lý phù hợp. 

Khi đi vào hoạt động, nước thải sau khi xử lý đảm bảo đạt chuẩn đầu ra theo QCVN 14-MT:2015/BTNMT.


Bài viết sau
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA NADA - NAM ĐỊNH
Thiết kế, thi công & chuyển giao công nghệ (tổng thầu EPC)