TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG - NHÀ MÁY ACECOOK VIỆT NAM

Thiết kế, thi công & chuyển giao công nghệ

Trạm xử lý nước thải tập trung - Nhà máy ACECOOK Việt Nam

Khu vực: Khu công nghiệp Tân Bình - TP.HCM

Công suất: 120m3/ngày đêm

Chủ đầu tư: Công ty  Acecook Vietnam – CN TPHCM

Mô tả: Dầu mỡ, nồng độ chất hữu cơ cao, chỉ tiêu Nito, Phospho vượt ngưỡng là điểm đặc trưng khi nói đến nước thải sản xuất mì ăn liền nói chung và dây chuyền hoạt động nhà máy Acecook Việt Nam nói riêng. 

Sau khi tiến hành khảo sát và tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy với nồng độ đầu ra vượt ngưỡng cho phép tại nhà máy, cần phải đưa ra phương án xử lý cụ thể, phù hợp, tránh ảnh hưởng đến môi trường và đời sống người dân xung quanh. 

Với hệ thống xử lý do STS Corp thiết kế, nồng độ các chỉ tiêu yêu cầu đầu ra đã đạt chuẩn cho phép của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, theo cột B, QCVN 40:2011/BTNMT. 


Bài viết trước
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN 1 & 2 - ĐỒNG NAI
Thiết kế, lắp đặt & chuyển giao công nghệ
Bài viết sau
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SỮA BÌNH ĐỊNH
Thi công, lắp đặt & hướng dẫn vận hành