Linh kiện thay thế
Điện cực đo pH - Nhiệt độ 231
Điện cực đo pH - Nhiệt độ 231
Đức
ĐẦU DÒ PH, DIRECT TYPE 330 - HÃNG LOVIBOND
ĐẦU DÒ PH, DIRECT TYPE 330 - HÃNG LOVIBOND
Đức