TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN 1 & 2 - ĐỒNG NAI

Thiết kế, lắp đặt & chuyển giao công nghệ

Trạm xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 & 2

Khu vực: Huyện Vĩnh Cửu - Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

Công suất: 1.500m3/ngày.đêm

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Changshin Việt Nam 

Mô tả: Các hoạt động sinh hoạt thường ngày như tắm, giặt, vệ sinh đường phố, tưới cây xanh,... chủ yếu được phát sinh từ các hộ gia đình, cơ quan, bệnh viện, trường học, khu đô thị, nhà máy sản xuất,.... Và tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, sau khi khảo sát và tìm hiểu tại địa phương. Chúng tôi đã xác định đâu là vấn đề cần xử lý và đưa ra phương án phù hợp. 

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực môi trường, chúng tôi hoàn toàn tự tin mang đến giải pháp đáng tin cậy, đảm bảo nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt cột B theo QCVN 14-MT:2015/BTNMT. 


Bài viết trước
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY BIA NADA - NAM ĐỊNH
Thiết kế, thi công & chuyển giao công nghệ (tổng thầu EPC)
Bài viết sau
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG - NHÀ MÁY ACECOOK VIỆT NAM
Thiết kế, thi công & chuyển giao công nghệ