Xử lý nước spa & hồ bơi
KIT TEST KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỒ BƠI
KIT TEST KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỒ BƠI
151600
Đức
BÚT ĐO pH SD50 HÃNG LOVIBOND
BÚT ĐO pH SD50 HÃNG LOVIBOND
SD 50 pH
Đức
MÁY ĐO QUANG ĐO pH, CLO MD100 HÃNG LOVIBOND
MÁY ĐO QUANG ĐO pH, CLO MD100 HÃNG LOVIBOND
MD 100 Chlorine, pH
Đức
MÁY KIỂM TRA NHANH CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỒ BƠI SCUBA II - HÃNG LOVIBOND
MÁY KIỂM TRA NHANH CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỒ BƠI SCUBA II - HÃNG LOVIBOND
Scuba II
Đức
THIẾT BỊ ĐO NƯỚC HỒ BƠI PM 600 HÃNG LOVIBOND
THIẾT BỊ ĐO NƯỚC HỒ BƠI PM 600 HÃNG LOVIBOND
PM 600
Đức
MÁY ĐO QUANG ĐO Clo, pH, AXIT CYANURIC MD110 HÃNG LOVIBOND
MÁY ĐO QUANG ĐO Clo, pH, AXIT CYANURIC MD110 HÃNG LOVIBOND
MD110 Chlorine, pH, Cyanuric acid
Đức
THIẾT BỊ ĐO NƯỚC HỒ BƠI PM620 - HÃNG LOVIBOND
THIẾT BỊ ĐO NƯỚC HỒ BƠI PM620 - HÃNG LOVIBOND
PM620
Đức
THIẾT BỊ ĐO NƯỚC HỒ BƠI PM630 - HÃNG LOVIBOND
THIẾT BỊ ĐO NƯỚC HỒ BƠI PM630 - HÃNG LOVIBOND
PM630
Đức