TRẠM TRUNG CHUYỂN RÁC JOHOR - MALAYSIA

Trạm trung chuyển rác JOHOR tại Malaysia
 • Tên dự án: TRẠM TRUNG CHUYỂN RÁC JOHOR
 • Địa điểm: Malaysia
 • Giá trị thực hiện: 3.000.000 USD
 • Thời gian: 2000- 2001
 • Công suất: 300 tấn/ngày
 • Phạm vi công việc:
  1. Thiết kế, cung cấp
  2. Kỹ thuật, cung ứng và xây dựng
  3. Cung ứng vật tư
  4. Phối hợp ác dịch vụ hậu cần
  5. Phối hợp các công trình dân dụng

Bài viết trước
TRẠM TRUNG CHUYỂN RÁC MIRI - MALAYSIA
Trạm trung chuyển rác MIRI - Malaysia
Bài viết sau
TRẠM TRUNG CHUYỂN RÁC JAKARTA - INDONESIA
Trạm trung chuyển rác JAKARTA tại Indonesia