TRẠM TRUNG CHUYỂN RÁC PHONG ĐÀI - TRUNG QUỐC

Trạm trung chuyển rác Phong Đài - Trung Quốc
 • Tên dự án: TRẠM TRUNG CHUYỂN RÁC PHONG ĐÀI
 • Địa điểm: Phong Đài, Trung Quốc.
 • Giá trị thực hiện: 60.000.000 RMB
 • Thời gian: 2007
 • Công suất: 2400-3000 tấn/ngày
 • Phạm vi công việc:
  1. Thiết kế, cung cấp
  2. Kỹ thuật, cung ứng và xây dựng
  3. Quá trình M&E
  4. Tư vấn về công trình dân dụng.
  5. Lắp ráp trạm phân loại
  6. Hệ thống tích hợp
  7. Hướng dẫn và vận hành

Bài viết trước
TRẠM TRUNG CHUYỂN RÁC BANGKOK - THÁI LAN
Trạm trung chuyển rác BANGKOK - Thái Lan