Xử lý rác thải sản xuất điện
Xử lý rác thải sản xuất điện
Nhận thấy được nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt, STS Corp hướng đến giải pháp xử lý rác thải đồng thời thu hồi điện cung cấp năng lượng cho nhà máy, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ nguồn nhiên liệu hóa thạch, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời góp phần giải quyết bài toán năng lượng, giảm đáng kể diện tích đất sử dụng cho mục đích chôn lấp rác và mở ra thêm một hướng đi mới giải quyết triệt để bài toán xử lý rác thải cũng như tận dụng tài nguyên rác.