Lịch sử hình thành và phát triển
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Ngôi Sao Phương Nam có con dấu riêng, độc lập về tài chính, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và các ngân hàng theo quy định của pháp luật năm 2017

Thành lập và hoạt động kinh doanh.

 

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Ngôi Sao Phương Nam thành lập và hoạt động kinh doanh theo chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0314518924 của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17 tháng 07 năm 2017.

2022

 Các ngành nghề kinh doanh chính.

  • Tư vấn, thiết kế, lắp đặt các hệ thống thu gom, lưu trữ và xử lý rác thải. Phân phối độc quyền phân phối máy ép rác, máy nén rác thành kiện, máy ép rác dành cho hàng hải, …
  • Tư vấn, thiết kế, lắp đặt các hệ thống chứa và xử lý rác thải.
  • Tư vấn, lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường, viết cam kết môi trường, đăng ký nguồn thải.
  • Đại lý phân phối máy bơm nước, bơm chìm nước thải, máy thổi khí, máy ép bùn … của nhiều hãng nổi tiếng trên thế giới.
  • Đại lý phân phối cho các thiết bị, hóa chất phân tích, kiểm nghiệm cho các lĩnh vực.
  • Cung cấp công nghệ và thiết bị thu gom, tái chế và phân loại rác tại nguồn.
  • Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hệ thống trung chuyển rác.
  • Hệ thống thiêu hủy rác thải bằng khí sinh học.
  • Tư vấn, thiết kế các giải pháp tái chế rác thải phục vụ theo định hướng kinh tế tuần hoàn.