TRẠM TRUNG CHUYỂN RÁC JAKARTA - INDONESIA

Trạm trung chuyển rác JAKARTA tại Indonesia
 • Tên dự án: TRẠM TRUNG CHUYỂN RÁC JAKARTA
 • Địa điểm: Indonesia
 • Giá trị thực hiện: 6.500.000 SGD
 • Thời gian: 2000- 2001
 • Công suất: 1.500 tấn/ngày
 • Phạm vi công việc:
 1. Thiết kế, cung cấp
 2. Kỹ thuật, cung ứng và xây dựng
 3. Phối hợp ác dịch vụ hậu cần
 4. Phối hợp các công trình dân dụng
 5. Lắp đặt các thành phần

Bài viết trước
TRẠM TRUNG CHUYỂN RÁC JOHOR - MALAYSIA
Trạm trung chuyển rác JOHOR tại Malaysia
Bài viết sau
TRẠM TRUNG CHUYỂN RÁC BANGKOK - THÁI LAN
Trạm trung chuyển rác BANGKOK - Thái Lan