TRẠM TRUNG CHUYỂN RÁC AL AIN

Trạm trung chuyển rác AL AIN tại Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất
 • Tên dự án: TRẠM TRUNG CHUYỂN RÁC AL AIN
 • Địa điểm: Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất
 • Giá trị thực hiện: 12.300.000 SGD
 • Thời gian: 2005- 2006
 • Công suất: 1.500 tấn/ngày
 • Phạm vi công việc:
  1. Thiết kế, cung cấp
  2. Kỹ thuật, cung ứng và xây dựng
  3. Tư vấn về công trình dân dụng
  4. Lắp ráp trạm trung chuyển
  5. Bố trí khu vực máy nén và container
  6. Hướng dẫn và vận hành

Bài viết trước
TRẠM TRUNG CHUYỂN RÁC DOHA - QATAR
Trạm trung chuyển rác DOHA tại Qatar
Bài viết sau
TRẠM TRUNG CHUYỂN RÁC MIRI - MALAYSIA
Trạm trung chuyển rác MIRI - Malaysia