HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI TÍCH HỢP BRUNEI

Hệ thống quản lý chất thải tích hợp Brunei
 • Tên dự án: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI TÍCH HỢP BRUNEI
 • Địa điểm: Sungai Akar & Sungai Paku
 • Giá trị thực hiện: 64.000.000 dollar Brunei
 • Thời gian: 2010
 • Công suất: 500 tấn/ngày
 • Phạm vi công việc:
  1. Thiết kế, xây dựng, sở hữu, vận hành và chuyển giao
  2. Kỹ thuật, cung ứng và xây dựng.
  3. Hệ thống tích hợp
  4. Hướng dẫn và vận hànhBài viết trước
TRẠM TRUNG CHUYỂN RÁC THẢI MAHALAXMI - ẤN ĐỘ
Trạm trung chuyển rác thải MAHALAXMI tại Mumbai - Ấn Độ
Bài viết sau
TRẠM TRUNG CHUYỂN RÁC SARABURI - THÁI LAN
Trạm trung chuyển rác Saraburi tại Tp Sababuri - Thái Lan