HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC POLYMER ANION - CATION
Với nhu cầu xử lý nước thải ngày càng cao, Polymer có mặt trong cả nước cấp lẫn nước thải, hỗ trợ thúc đẩy quá trình keo tụ nhanh hơn, giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp về chất lượng nước sau khi xử lý.
Nhà sản xuất: KMR
Xuất xứ: Anh Quốc

TỔNG QUAN:

 • Tên hóa học: Polymer Cation/Anion
 • Công thức: (C3H5ON)n
 • Màu sắc: Không màu
 • Trạng thái: Dạng kết tinh, tinh thể hạt
 • Xuất xứ: KMR - Anh Quốc
 • Quy cách đóng gói: Bao nhựa tắng 10- 25 kg/bao
 • Hàm lượng ion: 20% – 30%.
 • Trọng lượng phân tử: 8 – 10 triệu
 • Tỷ trọng: ≥ 0.63 g/cm3
 • Thời gian hòa tan: ≤ 60 phút
 • Độ pH: 3 – 10
 • Chất không tan trong nước: ≤ 0.1 %

ỨNG DỤNG:

Polymer anion/cation là chất keo tụ dạng bột được dùng để trợ lắng cho dung dịch huyền phù, có thể kết hợp với các chất đông tụ vô cơ khác. Được khuyến khích sử dụng cho các quá trình phân tách lỏng- rắn sau:

 • Khử nước cơ học – xử lý bùn vô cơ gia tăng ti lệ sản phẩm, thu hồi chất rắn và cải thiện chất lượng nước; 
 • Lắng nước – cải tiến sự keo tụ làm tốc độ lắng nhanh hơn, gia tăng sự kết bùn và chất lượng nước;
 • Hỗ trợ sự đông tụ – trợ lắng với chất đông tụ vô cơ và hữu cơ;
 • Tách nước – thông qua việc giảm chất lo ling và đo duc giúp cải thiện nước đầu vào, trong quá trình và nước đầu ra;
 • Tuyển nổi – nước sạch hơn và thu lại đuợc chất rắn tốt hơn;
 • Lọc – nâng cao chất lượng nước lọc;
 • Loại bỏ Phosphate trong nước thải.