MÁY BƠM CHÌM - ZIRANTEC (Ý)
MÁY BƠM CHÌM CÁNH HỞ MỘT PHÍA
MÁY BƠM CHÌM CÁNH HỞ MỘT PHÍA
FMa Series
Italia
MÁY BƠM CHÌM CÁNH KÍN MỘT PHÍA
MÁY BƠM CHÌM CÁNH KÍN MỘT PHÍA
FMc Series
Italia
MÁY BƠM CHÌM CÁNH RÃNH XOẮN
MÁY BƠM CHÌM CÁNH RÃNH XOẮN
FKc Series
Italia
MÁY BƠM CHÌM CÁNH NGHIỀN
MÁY BƠM CHÌM CÁNH NGHIỀN
FGt Series
Italia
MÁY BƠM CHÌM CÁNH XOÁY
MÁY BƠM CHÌM CÁNH XOÁY
FGb / FGa Series – Vortex Impeller
Italia