DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT VIÊN NÉN RDF
Thu hồi năng lượng từ chất thải rắn thông qua sản xuất viên nén nhiên liệu RDF là giải pháp công nghệ xử lý triệt để chất thải rắn, giảm tối đa chất thải cần phải chôn lấp và hạn chế phát thải các chất khí gây ô nhiễm.

Chuyển đổi rác thành năng lượng có thể được thực hiện bằng nhiều giải pháp khác nhau. Thành phần hữu cơ dễ phân hủy trong chất thải có thể sử dụng để sản xuất khí sinh học. Thành phần có thể cháy trong rác thải có thể được đốt để sử dụng nhiệt chạy turbine phát điện. Phương pháp xử lý chất thải rắn triệt để hơn dựa trên việc sản xuất viên nén nhiên liệu RDF để linh hoạt trong sản xuất năng lượng tùy thuộc vào các ứng dụng khác nhau.

Các yếu tố ảnh hưởng đến mật độ của RDF bao gồm cả quá trình chế biến lẫn tính chất vật liệu. Các yếu tố liên quan đến quá trình chế tạo bao gồm nhiệt độ, áp suất nén, thời gian nén, dạng hình học viên nén.

DÂY CHUYỀN CẮT VÀ PHÂN LOẠI RÁC LÀM VIÊN NÉN RDF:

 1. Máy nghiền sơ cấp (mở túi và nghiền sơ cấp), kích thước vật liệu sau cắt < 30 cm
 2. Băng tải
 3. Máy tách từ tính (tách kim loại đen)
 4. Sàng quay lọc kim loại (tách các mảnh vụn nhỏ)
 5. Băng tải mảnh vụn nhỏ
 6. Băng tải mảnh vụn nặng
 7. Băng tải
 8. Trống quay tách vật liệu (loại bỏ mảnh vụn nặng)
 9. Băng tải
 10. Máy tách từ tính (tách kim loại đen)
 11. Máy nghiền vật liệu mịn trục đôi (đầu ra khoảng 50mm RDF)
 12. Băng tải đưa vật liệu đến quy trình làm viên nén RDF

Viên nén nhiên liệu từ rác thải có thể được sử dụng làm nhiên liệu cho các lò nung xi năng. Ở Châu Âu, có đến hơn 70% năng lượng tiêu thụ cho sản xuất xi măng sinh ra từ việc sử dụng viên nén RDF.