KHÓ KHĂN KHI THU GOM VẬN CHUYỂN RÁC KHU VỰC NGOẠI THÀNH CHỈ 3.000 ĐỒNG/NGƯỜI/THÁNG

Cử tri phản ánh khó khăn khi thu gom vận chuyển rác tại khu vực ngoại thành giá chỉ 3000 đồng/người/ tháng không đủ duy trì vệ sinh ngõ, xóm.
KHÓ KHĂN KHI THU GOM VẬN CHUYỂN RÁC KHU VỰC NGOẠI THÀNH CHỈ 3.000 ĐỒNG/NGƯỜI/THÁNG

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng đã xây dựng phương án tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và trình UBND TP tại tờ trình số 206/TTr-SXD ngày 10/9/2021.

Căn cứ khoản 1 Điều 79 Luật bảo vệ môi trường năm 2020 quy định giá dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính toán dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại và chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân đã được phân loại riêng thì không phải chi trả dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý.

Tuy nhiên, do có sự thay đổi chức năng nhiệm vụ từ Sở Xây dựng sang Sở Tài nguyên và Môi trường và thay đổi các căn cứ pháp lý quy định việc xây dựng giá tối đa, giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt nên Sở Xây dựng đã báo cáo TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát, xây dựng giá rối đa, giá cụ thể, dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; trách nhiệm của cá nhân, tổ chức phát sinh chất thải rắn sinh hoạt phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích đã được phân loại; phương pháp tính giá dịch vụ; thẩm quyền ban hành giá dịch vụ.

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang triển khai xây dựng Đề án phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến 2030 phù hợp với điều kiện hạ tầng, khí hậu đặc thù của địa phương và các hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt khi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Dự kiến hoàn thiện đề án, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt xong quý IV/2022.

Căn cứ trên kết quả của Đề án phân loại rác thải tại nguồn, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng lộ trình cụ thể cho công tác phân loại rác và trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn và chuẩn bị các hạ tầng, cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho quy trình phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Theo: phapluatplus.vn


Bài viết trước
TP.HCM LẮP ĐẶT NHIỀU TRẠM QUAN TRẮC KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC
Sở TN&MT TP.HCM đã đề xuất đầu tư, lắp đặt 10 trạm quan trắc chất lượng nước mặt tự động liên tục trên địa bàn TP
Bài viết sau
CHẾ TẠO ĐẾ CON CHIP TỪ NẤM LINH CHI
Trường Đại học Johannes Kepler (Áo) phát hiện, lớp da nấm linh chi có thể được sử dụng làm chất nền phân hủy sinh học cho chip máy tính.