DÂY CHUYỀN TÁCH NHỰA/ KIM LOẠI TRONG RÁC THẢI ĐIỆN TỬ
Rác điện tử là chất thải phát sinh từ các thiết bị điện tử thừa, hỏng và lỗi thời. Đồ điện tử chứa nhiều hóa chất, vật liệu nguy hiểm, gây hại cho môi trường nếu chúng ta không thải bỏ đúng cách và đúng nơi quy định. Do đó, cần phân loại và tái chế rác thải điện tử để có thể ứng dụng thành các sản phẩm mới, thay vì bỏ đi những nguồn tài nguyên có ích này.

Tái chế chất thải điện tử luôn là thách thức lớn đối với doanh nghiệp, vì bên trong luôn chứa những thành phần như thủy tinh, kim loại và nhựa, dẫn đến việc phân loại gặp rất nhiều khó khăn. Do đó, quá trình tái chế có thể khác nhau, tùy thuộc vào vật liệu và công nghệ được sử dụng.

Quy trình tái chế chất thải điện tử thông thường:

Bước 1: Thu gom và Vận chuyển: Thu hồi thiết bị điện tử ở những địa điểm cụ thể và vận chuyển đến các nhà máy và cơ sở tái chế.

Bước 2: Tháo linh kiện điện tử bằng máy tách

Bước 3: Dây chuyền nghiền và tách PCB: vật liệu được nghiền nhỏ thành các mảnh nhỏ cỡ 100 mm

Bước 4: Hệ thống phân loại đồng

Bước 5: Hệ thống thu hồi kim loại quý

Bước 6: Tách nước thu hồi thủy tinh ra khỏi nhựa

Bước 7: Hoàn thiện và sử dụng vật liệu cho các mục đích khác