CÔNG NGHỆ ĐỐT RÁC PHÁT ĐIỆN
Công nghệ đốt chất thải để tạo ra điện ngày càng được áp dụng rộng rãi tại các nước phát triển và đang phát triển trên thế giới. Công nghệ này như một giải pháp mới cho môi trường đang ngày càng tuột dốc.

Quy trình đốt rác thải sản xuất điện:

  1. Rác thải sau khi được thu gom được đưa vào lò đốt (cần phân loại sơ bộ trước).
  2. Tại lò đốt, với sự bổ sung phụ trợ của nhiên liệu (chủ yếu là than cốc, dầu), chất thải được đốt qua 2 cấp để đạt đến nhiệt độ cao hơn 1.000oC nhằm xử lý các hợp chất độc hại.
  3. Dòng khí nóng ra khỏi lò đốt được dẫn theo các đường ống đến bên ngoài nồi hơi để sản xuất hơi làm quay turbine phát điện. Dòng khí nóng này tiếp tục được dẫn qua bộ trao đổi nhiệt và tháp giải nhiệt trước khi được xử lý bằng hệ thống bộ lọc túi vải và xúc tác khử NOx, SOx.
  4. Khí thải sau khi xử lý đạt yêu cầu sẽ được quạt thổi gió ra ống khói, thải ra môi trường bên ngoài. Phần tro xỉ sinh ra do quá trình đốt và tro bụi từ hệ thống xử lý khí được đưa đến bãi chôn lấp.


Công nghệ đốt rác phát điện có những ưu điểm như sau:

  • Xử lý được tất cả các loại rác thải.
  • Thời gian xử lý nhanh, có thể hoàn thành trong nhiều giờ. Tiết kiệm thời gian so với xử lý bằng công nghệ truyền thống.
  • Tính ứng dụng và chủ động về mặt công nghệ khá cao. Điều chỉnh dễ dàng với điều kiện hiện có tại nhà máy xử lý. 
  • Có thể ứng dụng tại nơi có diện tích hoạt động nhỏ.