MÁY ĐO QUANG ĐO Clo, pH, AXIT CYANURIC MD110 HÃNG LOVIBOND
MD110 Chlorine, pH, Cyanuric acid: đo pH, Clo, acid cyanuric sử dụng giao diện Bluetooth
Mã sản phẩm: MD110 Chlorine, pH, Cyanuric acid
Nhà sản xuất: LOVIBOND
Xuất xứ: Đức

Thông số kỹ thuật:   

- Thang đo Chlorine HR T : 0.1– 10 mg/L Cl2

                        Chlorine L: 0.02 – 4.0 mg/L Cl2

                    Chlorine T: 0.01 – 6.0 mg/L Cl2

- Thang đo pH: 6.5 – 8.4 pH

- Thang đo CyA T: 10 – 160 mg/L CyA

- Bước sóng đo: 430 - 660 nm.

- Phương pháp đo: M100 - Chlorine T (DPD), M101 - Chlorine L (DPD), M103 - Chlorine  HR T (DPD), M330 ( Phenol red), M160 - CyA (Melamine)

- Khoảng dãy đo: - 2600 – 2600 mAbs

- Độ chính xác bước sóng: ± 1 nm

- Độ chính xác trắc quang: 3 % FS (T = 20 - 25 ºC)

- Độ phân giải: 0.01 A


Ứng dụng: Lò hơi, nước làm mát, nước uống, xử lý nước hồ bơi, kiểm soát nước hồ bơi, xử lý nước hồ bơi, xử lý nước thải.