HÓA CHẤT XỬ LÝ NƯỚC PAC
Với nhu cầu xử lý nước thải ngày càng cao, PAC có mặt trong cả nước cấp lẫn nước thải, hỗ trợ thúc đẩy quá trình lắng nhanh hơn

Thông tin kỹ thuật: 

 • Tên sản phẩm/ Tên gọi khác: Polyaluminium Chloride/ 30%
 • Thông tin sản phẩm:
 • Công thức: [Al2(OH)nCl6-n]m
 • Tên thương mại: PAC
 • Ngoại quan: Bột màu trắng ngà ánh vàng
 • Hàm lượng: 30%

Ưu điểm PAC:

 • Hiệu quả keo tụ và lắng trong gấp 4-5 lần. Tan tốt và nhanh trong nước;
 • Ít làm thay đổi độ pH của nước nên sẽ hạn chế việc sử dụng các hóa chất khác (như kiềm) để xử lý và do đó hạn chế ăn mòn thiết bị và giúp giảm chi phí;
 • Không làm đục nước khi dùng thừa hoặc thiếu;
 • Có khả năng loại bỏ các chất hữu cơ tan và không tan cùng các kim loại nặng tốt hơn;
 • Không làm phát sinh hàm lượng SO42– trong nước thải sau xử lý là loại có độc tính đối với vi sinh vật;
 • Liều lượng sử dụng thấp, bông keo to dễ lắng.