Hệ thống theo dõi tình trạng hiệu chuẩn - Realtech
Để đảm bảo hệ thống giám sát cung cấp dữ liệu đáng tin cậy và chính xác, trùng khớp với phân tích của phòng thí nghiệm, chúng tôi cung cấp dịch vụ "Theo dõi tình trạng hiệu chuẩn" một lần hoặc liên tục trong quá trình quan trắc. Hệ thống tự động hiệu chuẩn theo thời gian cài đặt phù hợp với quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Nhà sản xuất: Real Tech
Xuất xứ: Canada


Hệ thống tự động hiệu chuẩn theo thời gian đã cài đặt (hàng tuần - tháng - quý) theo yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra đối với việc Quan trắc nước.

Khi phát hiện bất thường, hệ thống vẫn tự động hiệu chuẩn ngay nhờ tích hợp công nghệ AI. Phát hiện các chất gây ô nhiễm và những thay đổi về thành phần chất lượng nước có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hiệu chuẩn và chất lượng mẫu phân tích. 

ƯU ĐIỂM:

  • Hiệu chuẩn mẫu thời gian thực nâng cao nhờ liên tục cải tiến công nghệ, phù hợp sử dụng với điều kiện môi trường phức tạp.
  • Khả năng phát hiện chất rắn hoặc chất gây nhiễu xuất hiện trong mẫu nước.