DÂY CHUYỂN XỬ LÝ RÁC THÀNH PHÂN COMPOST
Phương pháp ủ phân Compost ra đời như một chiếc “phao cứu sinh” cứu lấy môi trường đang ngày càng đi xuống. Giúp tận dụng chất thải hữu cơ vào mục đích có ích, tạo ra vòng tuần hoàn khép kín, mang lại giải pháp mới cho môi trường của chúng ta.

QUY TRÌNH XỬ LÝ RÁC THÀNH PHÂN COMPOST: 

Bước 1: Phân loại rác

Chất lượng phân compost phụ thuộc vào chất lượng rác ban đầu. Vì thế khâu phân loại rác giữ vai trò quan trọng.

Bước 2: Trộn rác với các thành phần bổ sung

Tỷ lệ Carbon và Nitrogen rất quan trọng cho quá trình phân hủy rác. Cả Carbon và Nito đều là thức ăn cho vi sinh vật phân hủy thành phân hữu cơ. Trong đó Carbon quan trọng cho sự tăng trưởng các tế bào, còn Nitrogen là nguồn dưỡng chất.

Nguyên liệu ban đầu có tỷ lệ C/N từ 25:1 đến 40:1 để giúp quá trình phân hủy nhanh và hiệu quả. Độ dao động C/N của rác gia đình khá cao và có thể làm phân compost.

Bước 3: Cho rác vào hệ thống ủ (ủ theo luống)

Thành phần rác hữu cơ dễ phân hủy sẽ được rải đổ trên bề mặt của luống ủ với chiều dày từng lớp khoảng  50cm và cung cấp bằng chế phẩm sinh học lên bề mặt của rác trong luống ủ. Trong vài ngày đầu tiên nhiệt độ sẽ tăng lên đến 600 oC, điều này giúp cho sản phẩm phân compost không còn mầm bệnh và cỏ dại. Quá trình sẽ diễn ra trong 30 ngày và sau đó sẽ được đưa qua bể ủ chín thêm 9 ngày nữa. Trong suốt quá trình ủ cần phải theo dõi nhiệt độ một cách thường xuyên.

Bước 4: Đảo trộn rác

Một trong những khâu quan trọng của quá trình compost là phải đảm bảo cung cấp đầy đủ không khí. Trong vài ngày đầu, lượng vi sinh vật hiếu khí tăng trưởng rất nhanh nên cần nhiều oxy. Việc thiếu oxy sẽ làm tăng trưởng vi sinh vật kỵ khí và xuất hiện mùi hôi, đồng thời làm chậm quá trình ủ phân hữu cơ. Vì thế phải lưu ý để luôn đảm bảo lượng không khí được cung cấp đầy đủ.

Bước 5: Kiểm soát nhiệt độ

Hoạt động của vi sinh vật hiệu quả trong khoảng nhiệt độ 65 70 oC. Vì thế cần duy trì nhiệt độ này trong ít nhất 3 ngày, sau tuần thứ nhất nhiệt độ sẽ giảm và quá trình cũng chậm lại. Quá trình sẽ chuyển qua giai đoạn thực vật với nhiệt độ từ 45 – 50 oC và các vi sinh vật khác sẽ giữ vai trò chuyển hóa cho đến khi rác trở thành phân hữu cơ.

Bước 6 : Kiểm soát độ ẩm

Phải đảm bảo độ ẩm trong bể từ 40 – 60 %

Bước 7 : Ủ chín

Sau 30 ngày, rác trong các luống sẽ ngã màu như màu đất và nhiệt độ xuống dưới 50 oC. Điều này cho biết đã đến quá trình chín. Cần thêm 2 tuần để đảm bảo phân compost chín hoàn toàn.

Bước 8 : Sàng lọc

Phân hữu cơ sau khi ủ có kích thước thô, nó phụ thuộc vào vật liệu ban đầu và số lần đảo trộn. Trong nhiều trường hợp, sản phẩm cần được sàng, kích thước sàng tùy thuộc vào yêu cầu của thị trường địa phương (thông thường khoảng 10 mm).

Bước 9: Chứa và đóng bao

Sau khi đã sàng lọc đúng kích thước yêu cầu, có thể cân nhắc bổ sung thêm NPK và khoáng chất.