Xử lý rác thải sản xuất điện
Nhận thấy được nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt, STS Corp hướng đến giải pháp xử lý rác thải đồng thời thu hồi điện cung cấp năng lượng cho nhà máy, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ nguồn nhiên liệu hóa thạch, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời góp phần giải quyết bài toán năng lượng, giảm đáng kể diện tích đất sử dụng cho mục đích chôn lấp rác và mở ra thêm một hướng đi mới giải quyết triệt để bài toán xử lý rác thải cũng như tận dụng tài nguyên rác.
Xử lý rác thải sản xuất điện

Quy trình đốt rác thải sản xuất điện:

  1. Rác thải sau khi được thu gom được đưa vào lò đốt (cần phân loại sơ bộ trước).
  2. Tại lò đốt, với sự bổ sung phụ trợ của nhiên liệu (chủ yếu là than cốc, dầu), chất thải được đốt qua 2 cấp để đạt đến nhiệt độ cao hơn 1.000oC nhằm xử lý các hợp chất độc hại.
  3. Dòng khí nóng ra khỏi lò đốt được dẫn theo các đường ống đến bên ngoài nồi hơi để sản xuất hơi làm quay turbine phát điện. Dòng khí nóng này tiếp tục được dẫn qua bộ trao đổi nhiệt và tháp giải nhiệt trước khi được xử lý bằng hệ thống bộ lọc túi vải và xúc tác khử NOx, SOx.
  4. Khí thải sau khi xử lý đạt yêu cầu sẽ được quạt thổi gió ra ống khói, thải ra môi trường bên ngoài. Phần tro xỉ sinh ra do quá trình đốt và tro bụi từ hệ thống xử lý khí được đưa đến bãi chôn lấp.
  5. Diện tích đất sử dụng: Tương đối nhỏ

Công nghệ đốt rác phát điện có những ưu điểm như sau:

  • Xử lý được tất cả các loại rác thải
  • Thời gian xử lý nhanh, có thể hoàn thành trong nhiều giờ. Tiết kiệm thời gian so với xử lý bằng công nghệ truyền thống.
  • Tính ứng dụng và chủ động về mặt công nghệ khá cao. Điều chỉnh dễ dàng với điều kiện hiện có tại nhà máy xử lý. 


Công nghệ đốt rác phát điện được xem là một trong những công nghệ tiên tiến trên thế giới, ứng dụng hỗ trợ giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường đang báo động đỏ trên khắp Địa Cầu.

Southern Star Corp với sứ mệnh cung cấp giải pháp xử lý chất thải, hướng đến vòng sản xuất khép kín, phát sinh chất thải ở mức tối thiểu nhất có thể. Giúp môi trường trở về với những gì vốn có như ban đầu.