Tư vấn giải pháp tái chế rác thải
Bạn có rác thải? Đừng vội bỏ đi. Hãy liên hệ chúng tôi, mọi vật liệu đều có thể tái chế để thành một sản phẩm đầu vào cho ngành kinh tế khác. Việc làm này vừa tạo thêm nguồn thu cho doanh nghiệp của bạn, vừa giảm thải ra môi trường, vừa tốt cho thế hệ mai sau. Đó là khuynh hướng tất yếu của Kinh tế tuần hoàn.
Tư vấn giải pháp tái chế rác thải
Bài viết trước
Thiết kế hệ thống thu gom và xử lý bụi thải, khí thải
Bụi thải, khí thải hay mùi hôi cũng là một nguồn ô nhiễm thầm lặng. Hãy kể cho chúng tôi nghe vấn đề của bạn, STS Corp luôn nghiên cứu để đưa ra giải pháp tối ưu nhất để bầu không khí được trong sạch nhất có thể.
Bài viết sau
Thiết kế hệ thống thu gom và xử lý rác đô thị
Khách hàng của chúng tôi là những nhà quản lý các khu đô thị, nhà đầu tư cho các dự án bất động sản. STS Corp cung cấp giải pháp cho việc thu gom, lưu trữ và vận chuyển, xử lý rác thải đô thị. Chúng tôi thiết kế trạm trung chuyển rác, tư vấn công nghệ cho các bãi chôn lấp, biến rác thải thành sản phẩm mới để giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường và tạo ra nguồn tiền từ những thứ bỏ đi.